Möllevångstorget, Malmö

  • Fastighetsägare: Brf Conrad
  • Projektbeskrivning: Råvind till 6 vindslägenheter
  • Status: Avslutat

6 vindslägenheter mitt på Möllevångstorget i Malmö! Små mini-tvåor med unik designkänsla, öppet till nock, frilagda takbjälkar och stora takterasser.

Referens från projektledare för Brf Conrad, Malmö
Jag har som inhyrd projektledare varit delaktig i konvertering av råvinden i bostadsrättsföreningen Conrad på Möllevångstorget i Malmö. 
FASTIQ AB har tagit fram 6 nya vindslägenheter och genomfört hela processen från ritning, projektering, byggupphandling, design och försäljning. 
Att i en 100 år gammal fastighet bygga om vinden till moderna lägenheter som uppfyller alla dagens krav är komplicerat och kräver god planering och erfarenhet. Många aspekter behöver beaktas och mycket oväntad kan uppstå under en sådan resa. 
FASTIQ AB skötte detta projekt på ett mycket positivt och professionellt sätt från ax till limpa, inklusive myndighetstillstånd och dialog med byggfirman.
Föreningen har fått 6 nya medlemmar på den tidigare råvindsytan, som även har medfört att fastigheten har fått ett nytt isolerat yttertak som sänker energiförbrukningen och är bra för miljön. 
Fredric Ståhl, projektledare qb3 projekt AB, Malmö 2020