Älggatan, Limhamn

  • Fastighetsägare: Brf Älghornet
  • Projektbeskrivning: Från källarlokal till två lägenheter
  • Status: Avslutat

På Älggatan 47, Limhamn, renoverade vi Brf Älghornets källarlokal till 2 marklägenheter om 44 och 71 kvm. Lägenheterna är genomgående, rymliga 2 rok och 3 rok lägenheter med modern materialval.

Referens från styrelsen för Brf Älghornet, Limhamn
Brf. Älghornet, Limhamn, tog två stämmobeslut angående försäljning av en källarlokal på 115 m2. Lokalen skulle säljas i befintligt skick till en entreprenör under förutsättning att lokalen kunde byggas om till 2 bostadsrätter. Ansökan om bygglov och ritningar lämnades in till Stadsbyggnadskontoret som gav förhandsbesked om att det var möjligt under förutsättning att vissa åtgärder vidtogs. Brf. Älghornet lämnade lokalen till försäljning hos Skandiamäklarna och flera entreprenörer lämnade anbud. Att föreningen beslutade att samarbeta med Fastiq Projektutveckling AB berodde helt och hållet på den erfarenhet som Fastiq besitter vad gäller ombyggnation av källarlokaler, marklokaler och vindsutrymmen.

I april 2021 beviljades bygglov och samarbetet med Fastiq satte fart. Ombyggnationen tog 3 månader i anspråk och en eller två ledamöter från bostadsrättsföreningens styrelse deltog i samtliga byggmöten. Under hela projektets gång hade vi en tydlig kommunikation med Fastiq. Vi kunde på detta sätt förebygga eventuella missförstånd och skulle dessa mot förmodan uppstå, så löstes de smidigt.

Det har varit ett nöje att samarbeta med Fastiq och att följa byggteamets arbete under dessa 3 månader. 2 fantastiskt fint designade bostadsrätter har tillkommit föreningen vilket innebär ett tillskott till bostadsrättsföreningens ekonomi efter att den råa källarlokalen på 115 m2 stått tom sedan 2004.
Anne-Marie Hansson, Styrelseordf i Brf Älghornet, Limhamn september 2021